โครงการแดร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วันที่ 8 มกราคม 2562 14.30-15.30 น.
ด.ต.ภมร ชุมสุวรรณ
ด.ต.สุวิทย์ ออกเรียง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน
ได้เข้าทำการสอน”โครงการแดร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

About ดาบ สะหมอน

View all posts by ดาบ สะหมอน →