“โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30-15.30 น.
เจ้าหน้าที่ครูตำรวจแดร์ สภ.กระทุ่มแบน
ได้เข้าทำการสอน”โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ประกอบด้วย
ด.ต.บุญภพ โพธิสิงห์
ด.ต.ณัฐวัชร์ คำโฮง
ด.ต.วิษณุ อุ่นวงษ์
จ.ส.ต.บุญรัตน์ เจริญศิริ
ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ”โครงการแดร์”

About ดาบ สะหมอน

View all posts by ดาบ สะหมอน →