“โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลศรีบุณญานุสรณ์


วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น.

เจ้าหน้าที่ครูตำรวจ D.A.R.E. สภ.กระทุ่มแบน
ได้เข้าทำการสอน “โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลศรีบุณญานุสรณ์ โดยมี ด.ต.ณัฐวัชร คำโฮง และ จ.ส.ต.บุญรัตน์ เจริญศิริ ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ”โครงการแดร์”และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่สนับสนุนครับ
#ครูตำรวจแดร์
#สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

About ดาบ สะหมอน

View all posts by ดาบ สะหมอน →