“โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น.
ตำรวจตำรวจแดร์ สภ.กระทุ่มแบน ได้เข้าทำการสอน”โครงการแดร์” โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
ประกอบด้วย
1.ร.ต.อ.กิตติพล เกื้อบุญส่ง รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน
2.ด.ต.บุญภพ โพธิสิงห์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
3.ด.ต.ณัฐวัชร คำโฮง ผบ.หมู่(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
4.จ.ส.ต.บุญรัตน์ เจริญศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.กระทุ่มแบน
ได้ทำการมอบใบประกาศและรางวัลการเขียนเรียงความเกี่ยวกับแดร์ พร้อมทำพิธีปิด”โครงการแดร์”อย่างเป็นทางการ ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ”โครงการแดร์”และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่สนับสนุน

About ดาบ สะหมอน

View all posts by ดาบ สะหมอน →