ครูตำรวจแดร์ประจำโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น.

เจ้าหน้าที่ครูตำรวจแดร์ สภ.กระทุ่มแบน ได้เข้าร่วมกับครู-อาจารย์ทำการแจกรางวัลและใบประกาศ พร้อมปิด”โครงการแดร์”แบบเรียบง่ายเสร็จสิ้นเวลานี้
ครูตำรวจแดร์ประจำโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ประกอบด้วย
ด.ต.บุญภพ โพธิสิงห์
ด.ต.ณัฐวัชร์ คำโฮง
ด.ต.วิษณุ อุ่นวงษ์
จ.ส.ต.บุญรัตน์ เจริญศิริ
ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ”โครงการแดร์”และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่สนับสนุนครับ

About ดาบ สะหมอน

View all posts by ดาบ สะหมอน →