ตู้ยาม-หน่วยบริการ

ตู้ยามเก้าแสน

กำลังพล : 7 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 4 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.ต.ชัยณรงค์ ด้วงพูล

ตู้ยามกิตติพร

กำลังพล : 7 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 4 คัน
หัวหน้าหน่วย : ด.ต.สงกรานต์ ปิ่นชัย

ตู้ยามสายสี่

กำลังพล : 7 นาย
ยานพาหนะ : รถจักรยานยนต์สายตรวจ 4 คัน
หัวหน้าหน่วย : ด.ต.สุขสมบัติ ภูธรรมะ

ตู้ยามออมสิน

กำลังพล : 16 นาย
ยานพาหนะ : รถจักรยานยนต์สายตรวจ 9 คัน
หัวหน้าหน่วย : ด.ต.ประเสริฐ พิกุลณี

หน่วยบริการประชาชนคลองแค

กำลังพล : 3 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน, รถจักรยานยนต์สายตรวจ 2 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.ต.ประสาน สุวรรณสิงห์

หน่วยบริการประชาชนคลองมะเดื่อ

กำลังพล : 3 นาย
ยานพาหนะ : รถจักรยานยนต์สายตรวจ 2 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.อ.ประเสริฐ วงศ์ภาดี

หน่วยบริการประชาชนสวนหลวง

กำลังพล : 3 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 2 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.อ.เพทาย สุทธการี

หน่วยบริการประชาชนแคราย

กำลังพล : 3 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 2 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.อ.บริบูรณ์ บริการกุล

หน่วยบริการประชาชนท่าเสา

กำลังพล : 2 นาย
ยานพาหนะ : รถยนต์สายตรวจ 1 คัน รถจักรยานยนต์สายตรวจ 1 คัน
หัวหน้าหน่วย : ร.ต.อ.สังวาน อุตมะ

หน่วยบริการประชาชนหนองนกไข่

กำลังพล : 3 นาย
ยานพาหนะ : รถจักรยานยนต์สายตรวจ 2 คัน
หัวหน้าหน่วย : ด.ต.ทศพล เทพผ่องศรี